Hakkında

Anatomi Derneği Kuruluşu ve Genel Kurullarının Kronolojisi

Prof.Dr. Ahmet Çimen ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D. öncülüğünde (27-30 Haziran 1991) Çekirge-Bursa’da düzenlenen I. Ulusal Anatomi Kongresi’nde Anatomi Derneği yedi kişilik kurucu üye katılımı ile ( Prof.Dr. M. Kaplan Arıncı, Prof.Dr. F. Türkân Erem, Prof.Dr. Ahmet Çimen, Prof.Dr. M. Doğan Akşit, Uz.Dr. İbrahim Tekdemir, Uzm. Dr. Erdoğan Şendemir) resmi kuruluşunu geçekleştirdi. Kurucular kurulu toplanarak ilk Yönetim Kurulunu saptadı.

Prof.Dr. M. Kaplan Arıncı (Başkan)
Prof.Dr. F. Türkân Erem (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Ahmet Çimen (Genel Sekreter)
Prof.Dr. M. Doğan Akşit (Sayman)
Uz.Dr. İbrahim Tekdemir (Üye)

Yönetim Kurulu Ankara Valiligi’ne başvurarak derneğin kuruluşu ile ilgili girişimleri başlattı (28 Ekim 1991) ve dernek tüzüğü Valilikçe kabul edildi, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

25 Şubat 1993’de Anatomi Derneği’nin ilk Genel Kurulu yapıldı ve yeni Yönetim Kurulu seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak aşağıdaki şekilde teşekkül etti.

Prof.Dr. M. Kaplan Arıncı (Başkan)
Prof.Dr. M. Doğan Akşit (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Ahmet Çimen (Genel Sekreter)
Prof.Dr. Olcay Özkan (Üye)
Uz.Dr. İbrahim Tekdemir (Muhasip)

28 Ekim 1993 de Prof.Dr. Ahmet Çimen ‘in vefatı üzerine 1. yedek üye Doç.Dr. Ruhgün Başar Yönetim Kuruluna girdi.

13 Ocak 1995 de derneğin 2. Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu aşagıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapılmıştır.

Prof.Dr. M. Kaplan Arıncı (Başkan)
Prof.Dr. M. Doğan Akşit (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Olcay Özkan (Genel Sekreter)
Doç. Dr. İbrahim Tekdemir (Muhasip)
Doç.Dr. Ruhgün Başar (Üye)

18 Ekim 1996’da Prof.Dr. Kaplan Arıncı’nın istifası nedeniyle 1. yedek üye Prof. Dr. Alaattin Elhan Yönetim Kuruluna girdi ve Yönetim Kurulunda görev dağılımı aşağıda belirtildiği gibi oldu.

Prof.Dr. M. Doğan Akşit (Başkan)
Prof.Dr. Alaattin Elhan (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Olcay Özkan (Genel Sekreter)
Doç.Dr. İbrahim Tekdemir (Muhasip)
Doç.Dr. Ruhgün Başar (Üye)

17 Şubat 1997’de yapılan 3. Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi.

Prof.Dr. M. Doğan Akşit (Başkan)
Prof.Dr. Alaattin Elhan (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Olcay Özkan (Genel Sekreter)
Doç.Dr. İbrahim Tekdemir (Muhasip)
Doç.Dr. Ruhgün Başar (Üye)

16 Nisan 1999’da yapılan 4. Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekli ile belirlendi.

Prof.Dr. M. Doğan Akşit (Başkan)
Prof.Dr. Recep Mesut (Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. Şimşek Cankur (Genel Sekreter)
Prof.Dr.Engin Çalgüner (Muhasip)
Prof.Dr. Salih Murat Akkın (Üye)

30 Nisan 2001’de Ankara’da yapılan 5. Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekli ile belirlendi.

Prof.Dr. M. Doğan Akşit (Başkan)
Prof.Dr. Atilla Müftüoğlu (Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. Şimşek Cankur (Genel Sekreter)
Prof.Dr. Salih Murat Akkın (Genel Koordinatör)
Doç.Dr. Mustafa F. Sargon (Muhasip)

25 Eylül 2002’de Ankara’da yapılan 6. Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekli ile belirlendi.

Prof.Dr. Atilla Müftüoğlu (Başkan)
Prof.Dr. Salih Murat Akkın (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Şimşek Cankur (Genel Sekreter)
Doç.Dr. H. Hamdi Çelik (Genel Koordinatör)
Doç.Dr. Muzaffer Şeker (Muhasip)

01 Eylül 2004’de Konya’da yapılan 7. Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekli ile belirlendi.

Prof.Dr. Atilla Müftüoğlu (Başkan)
Prof.Dr. Salih Murat Akkın (Başkan Vekili)
Prof.Dr. H. Hamdi Çelik (Genel Koordinasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. Muzaffer Şeker (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Şimşek Cankur (Genel Sekreter)
Doç.Dr. M. Mustafa Aldur (Üye)
Doç.Dr. M. Ali Malas (Üye)

29 Ocak 2005’de Prof.Dr. Atilla Müftüoğlu’nun vefatı üzerine Başkan Vekili Prof.Dr. Salih Murat Akkın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi, I. Yedek üye Doç.Dr. Mustafa F. Sargon Yönetim Kuruluna davet edildi ve Yönetim Kurulunda görev dağılımı aşağıda belirtildiği gibi oluştu.

Prof.Dr. Salih Murat Akkın (Başkan)
Prof.Dr. H. Hamdi Çelik (Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. Muzaffer Şeker (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Şimşek Cankur (Genel Sekreter)
Doç.Dr. M. Mustafa Aldur (Üye)
Doç.Dr. M. Ali Malas (Üye)
Doç.Dr. Mustafa F. Sargon (Muhasip)

15 Ekim 2005’de Prof.Dr. Şimşek Cankur’un istifası üzerine II. Yedek üye Uzm.Dr. Mehmet Uzel Yönetim Kuruluna davet edildi ve Yönetim Kurulunda görev dağılımı aşağıda belirtildiği gibi oluştu.

Prof.Dr. Salih Murat Akkın (Başkan)
Prof.Dr. H. Hamdi Çelik (Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. Muzaffer Şeker (Muhasip)
Prof.Dr. Mustafa F. Sargon (Genel Sekreter)
Doç.Dr. M. Ali Malas (Üye)
Doç.Dr. M. Mustafa Aldur (Üye)
Uzm.Dr. Mehmet Uzel (Muhasip)

08 Eylül 2006 Bodrum’da yapılan 8. Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekli ile belirlendi.

Prof.Dr. H. Hamdi Çelik (Başkan)
Prof.Dr. Muzaffer Şeker (İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Erdoğan Şendemir (Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Mustafa F. Sargon (Genel Sekreter)
Doç.Dr. M. Mustafa Aldur (Bilişimden Sorumlu Üye)
Doç.Dr. M. Deniz Demiryürek (Muhasip Üye)
Doç.Dr. M. Ali Malas (Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Üye)

Denetim Kurulu
Prof.Dr. Recep Mesut
Prof.Dr. Mehmet Çimen
Prof.Dr. Yasin Arifoğlu

6 Haziran 2007’de Doç.Dr. M. Mustafa Aldur’un istifası üzerine I. Yedek üye Doç.Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Yönetim Kuruluna davet edildi ve Yönetim Kurulunda görev dağılımı aşağıda belirtildiği gibi oluştu.

Prof.Dr. H. Hamdi Çelik (Başkan)
Prof.Dr. Muzaffer Şeker (İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Erdoğan Şendemir (Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Mustafa F. Sargon (Genel Sekreter)
Doç.Dr. M. Deniz Demiryürek (Muhasip Üye)
Doç.Dr. M. Ali Malas (Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Üye)
Doç.Dr. Ahmet Kalaycıoğlu (Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye)

Denetim Kurulu
Prof.Dr. Recep Mesut
Prof.Dr. Mehmet Çimen
Prof.Dr. Yasin Arifoğlu